Tedbir Nafakası Ödenmezse Ne Olur ?

Tedbir Nafakası Ödenmezse Ne Olur

Tedbir Nafakası Ödenmezse Ne Olur ? ;Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda yapılan düzenlemeler gereğince devlet ailenin huzur ve refahını korumakla yükümlüdür. Bu konuda gerekli önlemleri almak ve yasal düzenlemeler yapmak zorundadır. Ailenin korunması, kişilerin mağduriyet yaşamaması, kişilerin geçimlerini sağlayabilmesi amacı ile hâkim boşanma ya da ayrılık davası süresince birtakım tedbirleri alabilir. Bu tedbirlerden bir tanesi de tedbir nafakasıdır.

Türk Medeni Kanunu Madde 169: Boşanma veya ayrılık davası açılınca hâkim, davanın devamı süresince gerekli olan, özellikle eşlerin barınmasına, geçimine, eşlerin mallarının yönetimine ve çocukların bakım ve korunmasına ilişkin geçici önlemleri resen alır.

Tedbir nafakası taleple bağlı değildir. Eşlerden her biri şartları oluştuğu takdirde dava dilekçesi ya da karşı dava dilekçesi ile ya da ayrıca bir dava ile tedbir nafakasına hükmedilmesini isteyebilir. Ancak eşler talep etmemiş dahi olsa boşanma ve ayrılık davalarında özellikle eşlerin geçimine ilişkin geçici önlemleri hâkim re’sen alabileceği için istek bulunmasa bile tedbir nafakasına hükmedilebilir. 

Ancak tedbir nafakası talebi var ise hâkim talepteki miktarı aşacak bir karar veremez. Örneğin eşlerden bir tanesi 500,00 TL’lik bir tedbir nafakası talebinde bulunmuş ise hâkim en fazla bu miktara hükmedebilecektir.

Boşanma ve ayrılık davalarında tedbir nafakasına hükmedilirken kusur göz önünde bulundurulmaz. Tam kusurlu eş dahi lehine tedbir nafakasına hükmedilmesini isteyebilir.

Tedbir Nafakası İtiraz

Aile mahkemesi tarafından tedbir nafakasına hükmedilmesi halinde nafaka borçlusunun bu karar itiraz etme hakkı bulunmaktadır. Nafaka borçlusu bu itirazını, karar veren mahkemeye bir dilekçe ile bildirecektir. Dilekçenin konusu hükmedilen nafakanın azaltılması ya da kaldırılması talebi olacaktır. Ancak itiraz dilekçesinde itiraz sebepleri açıkça belirtilmesi ve bu sebepleri destekleyecek belgelerin de sunulması gerekmektedir. Aksi halde sadece itiraz beyanının bulunduğu dilekçeler ile olumlu bir sonuç alınması mümkün olmayacaktır. Hâkim tedbir nafakasına hükmederken oldukça titiz bir çalışma sonucunda miktar belirlemektedir. Miktarın belirlenmesinde ilk göz önünde bulundurulacak unsur tarafların ekonomik ve sosyal durumudur.

Tedbir Nafakası Ne Zaman Kesilir

Tedbir nafakası boşanma ya da ayrılık davası süresince geçerli bir tedbirdir. Bu sebeple boşanma ya da ayrılık kararının verilmesi ile beraber tedbir nafakası kesilecektir. Ancak şartların oluşması halinde karar ile beraber tedbir nafakası yoksulluk / iştirak nafakasına dönüşecektir.

Tedbir nafakası;

  1. Eşlerden birinin ölümü,
  2. Kararda belirtilen sınırlı sürenin tamamlanması,
  3. Boşanma davasından feragat edilmesi,
  4. Tedbir nafakasının kaldırılmasına karar verilmesi,
  5. Tedbir nafakasından feragat edilmesi hallerinde son bulur.

Tedbir Nafakası Ödenmezse Ne Olur ?

Tedbir nafakasının ödenmemesi halinde Tedbir Nafakası Ödenmezse Ne Olur sorusunun cevabı aranmaktadır. Bu gibi durumlarda başvurulabilecek yollar İcra İflas Kanunu ile düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye göre tedbir nafakasını ödemeyen eş hakkında alacaklı eşin şikayeti üzerine tazyik hapsine karar verilebilecektir.

Tedbir Nafakası Şartları ve  Usulleri

 Yukarıda da belirtildiği üzere Türk Medeni Kanunu 169. maddesi, ayrılık ya da boşanma davasının açılmasının akabinde ve davanın devam süresince hâkimin gerekli gördüğü geçici önlemleri re’sen alabileceği beklenilmektedir.

Ancak yine de;
Tedbir Nafakası almak isteyen tarafların talebin uygunluğuna göre Asliye Hukuk ya da Sulh Hukuk mahkemelerine dilekçe vererek bunu talep etmesi önerilir. Daha detaylı bir yardım almak için bir hukuk bürosundan yardım alınması önerilir.

Tedbir Nafakasında Görevli Mahkemenin Belirlenmesi

Dava öncesinde talep edilen tedbir nafakası:

Dava öncesinde talep edilmek istenilen tedbirlerde davacı tedbir nafakası için başvuru dilekçesini Asliye Hukuk Mahkemesi’ne ya da Sulh Hukuk Mahkemesi’ne verebilir.

Dava Esnasında Talep Edilen Tedbir Nafakası:

Tedbir talebi boşanma davası ile birlikte ya da dava açıldıktan hemen sonra verilmişse bu konuda dava dilekçesini inceleyecek olan görevli mahkeme “Asliye Hukuk Mahkemesi”dir.

Yetkili mahkemenin belirlenmesi, Türk Medeni Kanunu’nun 201. maddesi evlilik birlikteliğinin korunması yönünde tedbir kararı isteminde yetkili mahkemenin, eşlerden birinin  yerleşim yerinin mahkemesidir hükmetmiştir. Böylece tedbir kararı başvurusu için eşlerden birinin ikametgâhının bulunduğu yerleşim yeri mahkemesine gitmesi yeterli olacaktır.

Eşlerin ayrı yaşadığı durumlarda kendi yerleşim yeri mahkemesine ilk talepte bulunulan yerin mahkemesi yetkili mahkeme olur.

Kasım 2019
P S Ç P C C P
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930