Birikmiş Nafaka Borcuna İtiraz

Birikmiş Nafaka Borcuna İtiraz Birikmiş Nafaka Borcuna İtiraz

Birikmiş Nafaka Borcuna İtiraz

Birikmiş Nafaka Borcuna İtiraz ve Birikmiş Nafaka Borcu Taksitlendirme ; Mahkeme tarafından boşanan taraflardan birine nafaka alma hakkı tanınır. Verilen bu hakka hem nafaka alacak kişi hem de nafaka ödeyecek kişinin itiraz etme hakkı vardır. Nafaka alacak kişi özellikle nafaka tutarının arttırılması üzerine itirazda bulunur. Tabi bunun tam tersi olaraktan nafaka ödeyecek kişi genellikle nafaka tutarının düşürülmesi konusunda itirazda bulunur . Birikmiş Nafaka Borcuna 2 farklı şekilde itirazı yapılır. Bunlar nafakanın kaldırılması ve nafakanın azaltılmasıdır. Nafakanın kaldırılması için veya nafaka miktarının azaltılması için önemli olan belirtilen şartları iyi bilmektir. Bu şartlar iyi bilinip ve bu şartları yerine getiremeyecek durumda olunursa nafakaya itiraz edilebilir. Birikmiş nafakaya işlemleri için ekonomik durumu belgeleyerekten itirazda bulunabiliniz.

Birikmiş Nafaka Borcu Taksitlendirme

Aile mahkemesi tarafından  nafaka ödemesi yükümlü olan tarafın, mahkeme kararı doğrultusunda, ödenmesi gereken nafakayı ödememesi nedeni ile, hapis cezası uygulanmasına karar verilir. Birikmiş nafaka borcu sonrasında ceza almamak için taksit yapabilir. Nafakanın ödenmemesi durumunda şikayet edilerek, takip kararı için icra müdürlüğünün bulunduğu icra ceza mahkemesine başvuru yapılır.

Nafaka alacaklısı aile mahkemesi tarafından, icra müdürlüğünce takibi yapılır. İcra takibinin açılması ile 7 gün içerisinde ödeme yapılmazsa dosya kesinleşir. Kesinleşen icra takibi ile nafaka borçlusu taraf için, gayrimenkul ve araçlarına haciz konulabilir. Birikmiş nafaka borcuna icra takibi ile çözüm getirilir. Nafakanın ödenmemesi nedeni ile birikmiş nafaka ceza davası açılması mümkün değildir. Avukatlık büromuzda birikmiş nafaka borcuna itiraz ve Birikmiş Nafaka Borcu Taksitlendirme ile ilgili müvekkillerimizin her türlü sorununa etkili çözümler sunmaktayız.