Gün: 26 Ocak 2020

Birikmiş Nafaka Borcu & Nafaka Alacağı İcra Takibi Örnek

Yardım Nafakası Yargıtay Kararları

Yardım nafakası davası ne kadar sürer? Yardım nafakası kişilerin içinde bulundukları sosyal ve ekonomik koşullar ile ilgili bir karar türüdür. Bu nedenle koşulların değişmesi halinde, yardım nafakasının artması, azalması ya da tamamen ortadan kaldırılması söz konusudur.  Böylesi bir değişikliğe gidilmesi gerek görüldüğünde, koşulların değiştiği hususunda konuyu ispat etmek için dava açılmalıdır. Bu davda mahkemece incelemelerin […]
Daha Fazlası
Miras Davası Avukatı Ankara

Miras Davası Avukatı Ankara

Miras Davası Avukatı Ankara Miras Davası Avukatı Ankara ; Miras Hukuku, Türk Medeni Kanunu’nun 495-675. maddeleri arasında düzenlenmiş hukuk dalıdır. Bu kapsamda, bir kimsenin ölümü ya da benzeri şekilde( gaipliği) sonrasında, kendisinden geriye kalan aktif ve pasif mal varlığının , kişi tarafından ölmeden önce atanmış ya da yasal mirasçıları arasında nasıl intikal edeceği yada akıbetinin […]
Daha Fazlası