Ankara en iyi boşanma avukatı tavsiye

boşanma avukatı

Boşanma Avukatı Ankara Keçiören

            Ankara en iyi boşanma avukatı tavsiye ; Boşanmanın sonuçlarından biri de mal varlığının paylaştırılmasıdır. Eşlere ait menkul ve gayrimenkuller eşler arasında hazırlanmış bir protokol yoksa kanuna göre paylaştırılacaktır. Mal rejimine ilişkin konular son derece teknik bilgi gerektirmekte olup Ankara Boşanma Avukatı Keçiören’e danışmak hak kaybına uğramamanız noktasında önemlidir. Bununla birlikte, boşanma davasının hangi sebeple açıldığı da mal paylaşımı konusunda önem taşımaktadır. Örneğin; zina nedeniyle açılan bir boşanma davasında zinanın ispatlanması durumunda, zina fiilini gerçekleştiren eşin mal paylaşımı daha az pay alması ya da hiç pay almaması sonucu ortaya çıkabilir.

            Mal varlığının paylaştırılması kanunda düzenlenmiş olup boşanma davası ile birlikte açılamaz. Hakim, eşlerin maddi durumunu dikkate alarak paylaştırma yapmaz.  Edinilmiş mallar tespit edilip, kanuna uygun olarak eşler arasında paylaştırılır. Yargıtay 8. Hukuk Dairesi, 11.12.2018 tarih ve E. 2016/16572 sayılı kararında “Mahkemece dava konusu taşınmaz araç ve davalının kişisel malı olan tarlaya yapılan iyileştirmeler yönünden dairenin yerleşmiş ilke ve esaslarına uygun talep gözetilerek davacının katılma alacağının hesaplanması ve sonucuna göre hüküm kurulması gerektiği ,katılma alacağı yasadan kaynaklanan bir hak olup bu hakkı talep eden eşin gelirinin olmasına veya mal varlığının edinilmesine iyileştirilmesine ya da korunmasına katkıda bulunulmasına gerek olmadığı”na hükmetmiştir.  

Ankara en iyi boşanma avukatı tavsiye

            Tartışmalı bir konu olan ancak Yargıtay tarafından verilen bir kararla netlik kazanan ziynet alacağı konusu da boşanmanın maddi sonuçlarından biridir. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi kararında: “Düğünde takılan takılar kadına bağışlanmıştır. Kendi isteğiyle bozdurulsa bile eski eş takıları iade etmekle yükümlüdür.” ifadelerini kullanarak, düğünde takılan takıların kim tarafından takılmış olursa olsun kadına ait olacağına karar vermiştir.

            Ankara en iyi boşanma avukatı tavsiye ve diğer araştırmalar sırasında, her şeyden önce Yargıtay kararlarını ve kanunları takip eden bir avukattan profesyonel destek almanız önemlidir.

Ankara Yenimahalle boşanma avukatı

            Boşanma davası, ziynet alacağı davası, mal paylaşımı davasında tanık ve diğer delillerin rolü oldukça önemlidir. Yargıtay 2. Hukuk dairesi 17.10.2018 tarih ve 2018/5433E sayılı kararında, “davalı-karşı davacı erkeğin ve erkeğin tanıklarının beyanına göre düğünde takılan takıların erkek tarafından bozdurulduğu ve kadına iade edilmediği kanıtlandığı, ziynetlere dair bilirkişi raporu aldırılarak ziynet alacağı davasının kabulü gerektiği”ne karar vermiştir. Tanıkların anlatımları görgüye dayalı ise, kararın gerekçelendirilmesinden rolleri büyük olacaktır. Ankara en iyi boşanma avukatı tavsiye tanık ve delil değerlendirmesi yaparak amaca uygun anlatımlarla iddianın ispatlanmasına yardımcı olmaktadır.

Mart 2020
P S Ç P C C P
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031