İcra ve İflas Kanunu

İcra ve İflas Kanunu

İCRA VE İFLAS KANUNU (1)(2)
Kanun Numarası : 2004
Kabul Tarihi : 9/6/1932
Yayımlandığı Resmî Gazete : Tarih : 19/6/1932 Sayı : 2128
Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 13 Sayfa : 426

Bu kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız.
“Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı”,
Cilt: 1 Sayfa : 171

Bu Kanun ile ilgili tüzük için, “Tüzükler Külliyatı”nın kanunlara
göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız.

BİRİNCİ BAP
Teşkilat ve muhtelif hükümler
İcra daireleri:(3)
Madde 1 – (Değişik: 2/7/2012-6352/1 md.)
Her asliye mahkemesinin yargı çevresinde yeteri kadar icra dairesi bulunur.
Her icra dairesinde Adalet Bakanlığı tarafından atanacak bir icra müdürü, yeteri kadar icra
müdür yardımcısı, icra katibi ile adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonları tarafından
görevlendirilecek mübaşir ve hizmetli bulunur.
İcra müdür ve icra müdür yardımcıları, Adalet Bakanlığı tarafından yaptırılacak yazılı sınav ve Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak sözlü sınav sonucuna göre atanırlar. İcra katipleri
arasından Adalet Bakanlığı tarafından yaptırılacak yazılı sınav ve Adalet Bakanlığı tarafından
yapılacak sözlü sınav sonucuna göre de icra müdür veya icra müdür yardımcılığı kadrolarına
atama yapılabilir.

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.2004.pdf

Ağustos 2022
P S Ç P C C P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031