İş Kanunu

İş Kanunu

İŞ KANUNU
Kanun Numarası : 4857
Kabul Tarihi : 22/5/2003
Yay ım lan d ığı Re sm î Gazete : Tarih : 1 0 / 6 / 2 0 0 3 Say ı:
2 5 1 3 4
Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt : 42
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Amaç ve kapsam
Madde 1 – Bu Kanunun amacı işverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan
işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumluluklarını düzenlemektir.
Bu Kanun, 4 üncü Maddedeki istisnalar dışında kalan bütün işyerlerine, bu işyerlerinin
işverenleri ile işveren vekillerine ve işçilerine faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanır.
İşyerleri, işverenler, işveren vekilleri ve işçiler, 3 üncü maddedeki bildirim gününe
bakılmaksızın bu Kanun hükümleri ile bağlı olurlar.

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4857.pdf

Ağustos 2022
P S Ç P C C P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031